EAS – Eesti arengu heaks

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Fennobed osaleb EAS ettevõtte arenguprogrammis, mida toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetuse suuruseks on 24 912,45 eurot. 

Ärimudel muutub efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. 

Peamine müügi- ja turundustegevuse arenduseesmärk on suurendada turuosa ning laieneda uutele turgudele. Turunduseesmärkide saavutamiseks on vaja investeerida turundusmaterjalidesse ja tehnoloogiatesse, mis võimaldavad turule tuua innovatiivseid tooteid.

Arendustegevused tõstavad ettevõtte efektiivsust ja selle kaudu suurendavad lisandväärtust. Tänu kasvanud tootmisvõimsusele ning laiema valiku pakkumisele on võimalik paremini katta kliendinõudmisi ning toime tulla kasvavate müügimahtudega, mis tõstab ettevõtte väärtusahelas kõrgemale ning kliendile lähemale.

Järgmises arenguetapis on oluline keskenduda toote-, tootearendus- ning müügiprotsesside arendamisele.  

Projekti tulemusena:
• Toome turule uusi innovatiivseid tooteid, mille järele on nõudlus.
• Saame osaleda suuremahulistes hangetes ja pakume täislahendusi konkurentsivõimelise hinnaga.
• Saame rakendada seadmeid ning tehnoloogiat, mis võimaldab toota uusi tooteid ning tõsta tootmisvõimsust 50%
• Saame pakkuda jätkuvalt kõrget kvaliteeti konkurentsivõimelise hinnaga
• Pidev protsessi ning tootearendus