Digitaliseerimise teekaart

Logo

Projekt „Fennobed OÜ digipöörde toetus” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest

 

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel suurendatakse Fennobed OÜ tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte tootmisvõimsust ja lisandväärtust töötaja kohta. Investeeringu käigus võtab Fennobed OÜ kasutusele uue ERP-süsteemi ning soetab uue teppimismasina.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärgiks on suurendada tootmisvõimsusi ning valmistada keerulisemaid tooteid, et omada mööblitööstuses suuremat konkurentsivõimet. Ettevõtte eesmärgiks on tasakaalustatud areng tootlikkuse kasvatamise ja protsesside-, tehnoloogia ning personali arendamise kaudu. Automatiseerimiseks on vajalik soetada uus võimekam teppimismasin, mis on võimeline tuvastama masina seiskamist vajavad olukorrad, et vähendada praagi teket ning teppima suuremat hulka erinevaid mustreid kui vana teppimismasin. Uus teppimismasin vähendab tööjõuvajadust ning sellega toodetavate toodete variatiivsus suureneb tänu tarkvaralahendustele.

Uue ERP-tarkvara kasutusele võtmine võimaldab saada parema ülevaate tootmisprotsessist ning seeläbi tootmisprotsessi optimeerida. Selleks viiakse läbi nii tarkvara juurutus kui ka töötajate koolitused. Lisaks soetakse riistvara raporteerimispunktidele ning kaasatakse ettevõttevälised eksperdid protsessi väljatöötamisse.

Projekti tulemusel suurendatakse Fennobed OÜ tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta.

Toetuse summa (EUR):

176 323,15